Koor Memories

Op woonzorgcentrum Catharinenberg is sinds een tijd een koor actief onder leiding van Willem van der Heijden die met de V-accordeon zang begeleid voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zij komen maandelijks bij elkaar om samen te zingen en te ontspannen in een gezellige ambiance van het huis.

Het is een initiatief van Catharinenberg zelf en hun activiteitenbegeleiders maar de Coöperatie heeft een financiële bijdrage gedaan zodat de bezoekers minder hoeven te betalen en de koorleider toch betaald kan blijven worden.