Atelier Beeldkracht

Ellen Geerts is initiatiefnemer van dit project. Eerder organiseerde zij, in het kader van Dementie Vriendelijke Gemeente Oisterwijk; “Ouderen vertellen met het penseel” een project voor bewoners met dementie en hun mantelzorgers in Woonzorgcentrum Thebe De Vloet. N.a.v. de verrassende resultaten en de positieve reacties ontstond het idee om een kunstatelier op te gaan zetten voor met name mensen met geheugenproblemen/dementie die thuis wonen.

Iedere woensdagochtend wordt er van 10.00-12.00 uur geschilderd in het atelier van De Krekul (creatief centrum in Oisterwijk). Ellen is beeldend kunstenaar en verstaat het vak om mensen met  geheugenproblemen en dementie te begeleiden in hun creatieve proces zonder dat ze het over de ziekte zelf heeft. Zij wordt ondersteund door een team bekwame vrijwilligers.

“Mensen bouwen hier weer iets op in plaats van bezig te zijn met het idee dat ze steeds iets inleveren”.

Of zoals een cursist het verwoordde: “Ik voel me hier weer normaal”.

Het atelier is in mei 2015 van start gegaan en inmiddels is een eerste succesvolle expositie georganiseerd. Naast een positieve bijdrage aan het welzijn van haar deelnemers en hun omgeving, zet Beeldkracht Oisterwijk ook in op een nuancering in de beeldvorming t.a.v. dementie.

“We gaan uit van wat er wél kan”.

Beeldkracht Oisterwijk wordt ondersteund door MIGO en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Contactgegevens Beeldkracht Oisterwijk
Gemma Copal, voorzitter
E-mail: secretarisbeeldkracht@gmail.com
Tel: 06-49857536
Facebook: facebook.com/BeeldkrachtOisterwijk 
Postadres: Debussylaan 61, 5049 AB Tilburg