Scholenproject: Praten in de klas over dementie

Binnen de werkgroep DVO is een groepje actief die in samenwerking met Alzheimer Limburg een scholingsproject ontwikkeld heeft om in de gemeente Oisterwijk basisschoolkinderen voorlichting te gaan geven over Dementie en in contact te brengen met woonzorgcentra om ook daadwerkelijk kennis te maken met mensen die deze ziekte hebben.

Basisschool de Tovervogel is de eerste school die als pilot met drie bovenbouwgroepen aan de slag gaat. Er worden in alle drie de groepen films en PowerPoint Presentaties getoond en met kinderen gesproken over de ziekte. Wat weten ze er al van, hebben ze iemand in de familie die de ziekte heeft en vooral de vraag: weet je hoe je hiermee om kunt gaan.

Kinderen kijken mee in woonzorgcentrum

Na de voorlichting wordt er een rooster gemaakt zodat alle kinderen de gelegenheid krijgen om bij De Vloet een middagje mee te kijken. De activiteitenbegeleiding van de Vloet wil hier graag aan meewerken, zonder de privacy en veiligheid van de bewoners te schenden. Dus ook daar worden de kinderen goed voorbereid en begeleid, voordat zij bij mensen binnenstappen.

Scholingsproject succes?

Als deze pilot goed verloopt zullen in januari ook de Coppele en De Vonder in Moergestel benaderd worden. Zij wilden als school ook mee doen en zullen dan mogelijk aan Stanislaus en Catharinenberg gekoppeld worden.

Op deze manier hopen we ook kinderen al voor te bereiden op de toekomst als er steeds meer mensen met dementie in hun omgeving zullen meebewegen.